Häädemeeste Vallavalitsus soovib hankida Häädemeeste Keskkooli välijõusaali treeningseadmed koos paigaldusega. Seadmete loetelu ja neile esitatavad nõuded on ära toodud hanke tehnilises...

Hange alla lihthanke piirmäära "Häädemeeste Keskkooli välijõusaali treeningseadmed"

Häädemeeste Vallavalitsus soovib hankida Häädemeeste Keskkooli välijõusaali treeningseadmed koos paigaldusega. Seadmete loetelu ja neile esitatavad nõuded on ära toodud hanke tehnilises...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke "Häädemeeste Lasteaia hoone tuletõkkeuksed" hankemenetluses. Ootame hinnapakkumisi vastavalt...

Hange alla lihthanke piirmäära "Häädemeeste Lasteaia hoone tuletõkkeuksed"

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke "Häädemeeste Lasteaia hoone tuletõkkeuksed" hankemenetluses. Ootame hinnapakkumisi vastavalt...

Vallavalitsus algatas hankemenetluse lihthankes viitenumbriga 179353 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2", hankelepingu objektiks on Häädemeeste aleviku rannaniidule rajatav kallasrajale...

Lihtmenetlusega riigihange "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2"

Vallavalitsus algatas hankemenetluse lihthankes viitenumbriga 179353 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2", hankelepingu objektiks on Häädemeeste aleviku rannaniidule rajatav kallasrajale...

Lihtmenetlusega riigihange viitenumbriga 196179 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine" lõppes hankelepinguta, kuna ei esitatud ühtki pakkumust. Riigihangete registris avaldati teade...

Hankemenetluse lõppemise teade

Lihtmenetlusega riigihange viitenumbriga 196179 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine" lõppes hankelepinguta, kuna ei esitatud ühtki pakkumust. Riigihangete registris avaldati teade...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste seltsimaja põrand" hankemenetluses.  

Häädemeeste seltsimaja põrand

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste seltsimaja põrand" hankemenetluses.  

Hanketeade avaldatakse e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 196179). Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas ( https://riigihanked.riik.ee/register/) sisseloginud huvitatud...

Häädemeeste vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine"

Hanketeade avaldatakse e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 196179). Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas ( https://riigihanked.riik.ee/register/) sisseloginud huvitatud...

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema riigihankes " Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus" hankemenetluses.

Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema riigihankes " Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus" hankemenetluses.

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega teenuse ostumenetlusega hanke  "Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise...

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 koostamine

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega teenuse ostumenetlusega hanke  "Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise...

Häädemeeste Vallavalitsus sõlmib hanke „Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine" lepingu eduka pakkujaga, osaühinguga Elin (registrikood 10052831), pakkumuse...

Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine

Häädemeeste Vallavalitsus sõlmib hanke „Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine" lepingu eduka pakkujaga, osaühinguga Elin (registrikood 10052831), pakkumuse...