23.04.18

KINNITATUD

Häädemeeste Vallavalitsuse

10.04.2018. a korraldusega nr 134

                                                                                                                                                                                  Lisa

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE 2018. a HANKEPLAAN

Nr

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus/hanke nimetus

Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta/hankelepingu liik

Hanke eest vastutav isik/hankelepingu täitmise eest vastutav isik

Hanke korraldamise eeldatav aeg

Hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja täitmise tähtaeg

Märkused/rahastusallikas

1

Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine

67 000

lihtmenetlus

Toomas Abel/Toomas Abel

Aprill-mai 2018

01.06.2018

30.10.2018

LEADER toetus, vallaeelarve

2

Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine

13 117

avatud menetlus

Toomas Abel/Toomas Abel

Aprill-mai 2018

01.07.2018

30.10.2018

 

Euroopa Kalandusfondi toetus, vallaeelarve

3

Häädemeeste aleviku jalg- ja jalgrattatee ehitamine

376 000

avatud menetlus

Toomas Abel/ Jaak Vapper 

 2018

sõltuvalt toetusmeetme otsuse  ajast

 

EAS kergliiklusteede meede, vallaeelarve

4

Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018 - 2021

50 000

lihtmenetlus

Toomas Abel/Harald Kalmet

August 2018

01.10.2018 – 30.04.2021

vallaeelarve

5.

Valla teedeehitus

120 000

lihtmenetlus

Tiiu Sommer/Karel Tölp

Mai 2018

01.06.2018 – 12.10.2018

vallaeelarve

6.

Kabli seltsimaja rekonstrueerimine

110 000

avatud menetlus

Toomas Abel/Jaak Vapper

Juuni 2018

01.07.2018 – 31.10.2018

vallaeelarve

7.

Uulu turuhoone ehitus

20 000

alla LH piirmäära

Toomas Abel/Karel Tölp

Mai 2018

01.06.2018 – 30.06.2018

vallaeelarve

8.

Tänavavalgustuse rajamine Reiu, Mereküla, Uulu ja Laadi külades

42 000

alla LH piirmäära

Tiiu Sommer/Karel Tölp

Mai 2018

01.06.2018 – 31.10.2018

vallaeelarve

9.

Pätsi platsi rekonstrueerimine

30 000

alla LH piirmäära

Toomas Abel/Karel Tölp

Aprill 2018

15.05.2018 – 31.07.2018

vallaeelarve

10.

Tahkuranna Lasteaed Algkooli Võiste lasteaia trasside, tee ja parkla rekonstrueerimine

45 000

alla LH piirmäära

Toomas Abel/Karel Tölp

Aprill 2018

15.06.2018 – 15.08.2018

vallaeelarve

11.

Häädemeeste hooldekodu hoone rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööd

1 700 000

avatud menetlus

Toomas Abel/Jaak Vapper

Juuni-august 2018

01.10.2018

31.12.2020

Sisustuse hange 2019. a

12.

Teehooldus (hööveldamine, teeäärte niitmine) 2018. a

50 000

lihtmenetlus

Toomas Abel/Harald Kalmet

Mai 2018

01.06.2018 – 31.12.2021

vallaeelarve

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL