3.06.19

 

 

Häädemeeste Hooldekodu

Juhataja Gerli Liiva

telefon 449 8158
e-post: hooldekodu@haademeeste.ee


Häädemeeste Hooldekodu teenuse tutvustus

Häädemeeste Hooldekodu on Häädemeeste valla halduses olev ööpäevane hoolekandeasutus. 

Häädemeeste Hooldekodu asub kahekorruselises majas (samas majas on päevakeskus). Toad on ühe- ja kahekohalised. Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamine kuni 34-le inimesele. Hooldekodus töötab meditsiiniõde, kelle abi toimub tööaja piirides (tööpäevadel), ülejäänud ajal kiirabi teenus.

Eelisjärjekorras on Häädemeeste valla elanikud, vabade kohtade olemasolul võtame vastu ka teiste valdade elanikud.

Alates 01.01.2019. a on kohatasu hind 660 eurot kuus.

 

Teenuse taotlemisel on nõutavad alljärgnevad dokumendid:

 • Avaldus, kliendi või tema esindaja (eeskostja, sugulased jne.) poolt  Avalduse vorm
 • Kehtiva isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass) olemasolu
 • Pensionitunnistus
 • Puude korral tõendav dokument

Teenuse osutamise aluseks on leping, teenuse osutaja ja kliendi või tema seadusliku esindajaga.

Hooldekodu pakub :

 • ööpäevaringne järelvalve
 • toitlustamine kolm korda päevas (diabeetikule erimenüü)
 • majutamine üheses või kaheses  toas
 • esmatasandi arstiabi - med.õe teenus (hoolealuse terviseseisundi jälgimine, ravimite tellimine, manustamine vastavalt pere- või eriarstide ettekirjutusele jne.)
 • televiisori vaatamise võimalus puhketoas (võimalus on ka individuaalselt tuppa oma televiisor paigutada)
 • kirjanduse lugemine (ajakirjad, ajalehed, raamatud)
 • vajadusel pere- ja erialaarstide vastuvõtule transport
 • abivahenditega seonduv nõustamine
 • vastavalt vajadusele liikumisabi majas ja territooriumil
 • võimalus kaasa võtta isiklikke asju

Tegevusi :

 • vaimulik, hingeline abi (üks /kaks korda kuus jumalateenistus)
 • TV vaatamine
 • ühisüritused (tähtpäevad, arutelud külalistega- Häädemeeste muuseumist, Häädemeeste raamatukogust jne.)
 • klientide meelespidamine sünnipäeval ( lilled, kringel, laulmine)
 • kord nädalas laulutund 
 • huvidel ja hobidel põhinevad vaba aja tegevused (raamatu lugemine, ettelugemised, lauamängud,  jalutuskäigud jne.)

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG