4.07.19

HÄÄDEMEESTE LASTEAIA LASTEAIAÕPETAJA KONKURSS

Häädemeeste Lasteaed kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale 1,0 koormusega, tähtajalise lepinguga, tööle asumisega alates 26.08.2019.

Avaldus, CV ja erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt  22.juuliks 2019 e-posti aadressil: lasteaed@haademeeste.ee

Täiendav info lasteaia direktori telefonil 566 291 25

 

Häädemeeste Lasteaed

Pärnu mnt 27, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 449 8197
e-post: lasteaed@haademeeste.ee 
Häädemeeste lasteaia põhimäärus
Häädemeeste lasteaia kodukord
Häädemeeste lasteaia 2018. a arenduse põhisuunad

 

Kabli Lasteaed

Kabli küla 86002, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 446 5155
e-post: kablilasteaed@haademeeste.ee

 

Tahkuranna Lasteaed

Sadama 12, Võiste alevik 86501, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 446 0129
e-post: tahkurannalak@haademeeste.ee
http://tla.tahkuranna.ee/index.php

 

Uulu Lasteaed

Pargi tee 3, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Tel. 444 8899, 5347 3335
e-post: uulu.la@haademeeste.ee

Uulu Lasteaia põhimäärus
Uulu Lasteaia kodukord 
Uulu Lasteaia arengukava aastateks 2019-2025