Lõppenud hankemenetluse tulemusena kinnitati edukaks osaühing Confemar pakkumus kogumaksumusega 16 965 eurot käibemaksuta (20 358 eurot käibemaksuga. Eduka pakkujaga on sõlmitud hankeleping. ...

IKT vahendite hankimine Häädemeeste valla noorsootööasutustele

Lõppenud hankemenetluse tulemusena kinnitati edukaks osaühing Confemar pakkumus kogumaksumusega 16 965 eurot käibemaksuta (20 358 eurot käibemaksuga. Eduka pakkujaga on sõlmitud hankeleping. ...

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke tulemusena sõlmiti hankeleping osaühinguga TARMEN, ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.

Lumetõrje Häädemeeste valla Rannametsa piirkonnas 2018-2021

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke tulemusena sõlmiti hankeleping osaühinguga TARMEN, ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusena sõlmiti hankeleping pakkujaga Massiaru Põllumajanduslik Osaühing, ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.

Lumetõrje Häädemeeste valla Massiaru piirkonnas 2018-2021

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusena sõlmiti hankeleping pakkujaga Massiaru Põllumajanduslik Osaühing, ühe töötunni maksumusega 60 eurot ilma käibemaksuta.

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke "Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018-2021" (riigihanke viitenumber 200705). Hange korraldatakse...

Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018-2021

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke "Lumetõrje ühinemiseelse Häädemeeste valla piirkonnas 2018-2021" (riigihanke viitenumber 200705). Hange korraldatakse...

Hange on lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 381 pakkumuste mitteesitamise alusel. Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusega riigihanke "Jaagupi...

Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine

Hange on lõpetatud Häädemeeste Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 381 pakkumuste mitteesitamise alusel. Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusega riigihanke "Jaagupi...

Häädemeeste Vallavalitsus sõlmib hanke „Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine" lepingu eduka pakkujaga, osaühinguga Elin (registrikood 10052831), pakkumuse...

Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine

Häädemeeste Vallavalitsus sõlmib hanke „Jaagupi sadama kalurite kai ja juurdepääsu valgustuse rajamine" lepingu eduka pakkujaga, osaühinguga Elin (registrikood 10052831), pakkumuse...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega teenuse ostumenetlusega hanke  "Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise...

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 koostamine

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva eeldatava maksumusega teenuse ostumenetlusega hanke  "Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise...

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema riigihankes " Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus" hankemenetluses.

Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus

Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema riigihankes " Häädemeeste valla hoonete ja vara kindlustamine ning vastutuskindlustus" hankemenetluses.

Hanketeade avaldatakse e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 196179). Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas ( https://riigihanked.riik.ee/register/) sisseloginud huvitatud...

Häädemeeste vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine"

Hanketeade avaldatakse e-riigihangete keskkonnas (viitenumber 196179). Hankedokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas ( https://riigihanked.riik.ee/register/) sisseloginud huvitatud...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste seltsimaja põrand" hankemenetluses.  

Häädemeeste seltsimaja põrand

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste seltsimaja põrand" hankemenetluses.  

Lihtmenetlusega riigihange viitenumbriga 196179 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine" lõppes hankelepinguta, kuna ei esitatud ühtki pakkumust. Riigihangete registris avaldati teade...

Hankemenetluse lõppemise teade

Lihtmenetlusega riigihange viitenumbriga 196179 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine" lõppes hankelepinguta, kuna ei esitatud ühtki pakkumust. Riigihangete registris avaldati teade...

Vallavalitsus algatas hankemenetluse lihthankes viitenumbriga 179353 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2", hankelepingu objektiks on Häädemeeste aleviku rannaniidule rajatav kallasrajale...

Lihtmenetlusega riigihange "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2"

Vallavalitsus algatas hankemenetluse lihthankes viitenumbriga 179353 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2", hankelepingu objektiks on Häädemeeste aleviku rannaniidule rajatav kallasrajale...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke "Häädemeeste Lasteaia hoone tuletõkkeuksed" hankemenetluses. Ootame hinnapakkumisi vastavalt...

Hange alla lihthanke piirmäära "Häädemeeste Lasteaia hoone tuletõkkeuksed"

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke "Häädemeeste Lasteaia hoone tuletõkkeuksed" hankemenetluses. Ootame hinnapakkumisi vastavalt...

Häädemeeste Vallavalitsus soovib hankida Häädemeeste Keskkooli välijõusaali treeningseadmed koos paigaldusega. Seadmete loetelu ja neile esitatavad nõuded on ära toodud hanke tehnilises...

Hange alla lihthanke piirmäära "Häädemeeste Keskkooli välijõusaali treeningseadmed"

Häädemeeste Vallavalitsus soovib hankida Häädemeeste Keskkooli välijõusaali treeningseadmed koos paigaldusega. Seadmete loetelu ja neile esitatavad nõuded on ära toodud hanke tehnilises...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Männiküla tee sadeveed" hankemenetluses.

Männiküla tee sadeveed

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke " Männiküla tee sadeveed" hankemenetluses.

Lihtmenetlusega riigihange viitenumbriga 179353 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2" lõppes lepinguta. Hankija lükkas kõik pakkumused tagasi, kuna kõik esitatud pakkumused ületasid...

Lepinguta lõppenud hange

Lihtmenetlusega riigihange viitenumbriga 179353 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine 2" lõppes lepinguta. Hankija lükkas kõik pakkumused tagasi, kuna kõik esitatud pakkumused ületasid...

Lihtmenetlusega riigihange viitenumbriga 196179 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine" lõppes hankelepinguta, kuna ei esitatud ühtki pakkumust. Riigihangete registris avaldati teade...

Lõppenud hange

Lihtmenetlusega riigihange viitenumbriga 196179 "Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine" lõppes hankelepinguta, kuna ei esitatud ühtki pakkumust. Riigihangete registris avaldati teade...