Planeeringute teated

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15.04.-29.04.2019. a . Üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu eesmärk on jagada...

Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Uulu küla Laadi tee 20 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 15.04.-29.04.2019. a . Üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu eesmärk on jagada...