4.07.19

Häädemeeste Vallavalitsuse ametnikud viibivad puhkusel:

Iris Hahlberg                          serkretär                                                     20.06 – 05.07.2019

Aire Kallas-Maddison            kultuurinõunik                                             25.06 – 09.07.2019

Sigrit Kasemets                     maa- ja keskkonnanõunik                          25.06 – 05.07.2019

Maia-Liisa Kasvandik            planeerimisnõunik                                      01.07 – 21.07.2019

Helve Reisenbuk                   humanitaarvaldkonna abivallavanem        08.07– 16.08.2019

Helene Klein                          registrite spetsialist                                    08.07 – 26.07.2019

Alar Vahtra                            ehitus- ja kommunaalnõunik                       08.07 – 26.07.2019

Tiiu Sommer                          arendusspetsialist                                       08.07 – 25.07.2019

Ulvi Poopuu                           vallasekretär                                               08.07 – 28.07.2019

Toomas Abel                         arendusnõunik                                            08.07 – 23.07.2019

Eha Säde                              sotsiaalnõunik                                             08.07 – 28.07.2019

Maarika Atka                         sekretär                                                       15.07 – 26.07.2019

Krista Kerde                          raamatupidaja                                             15.07 – 28.07.2019

Merike Adele Mee                 lastekaitsespetsialist                                   18.07 – 26.07.2019

Sandra Rebane                     sotsiaaltöö spetsialist                                 22.07 – 09.08.2019

 

Häädemeeste valla omavalitsuse täitevorganiks on Häädemeeste Vallavalitsus, mis moodustatakse volikogu poolt.
 
Häädemeeste Vallavalitsuses on 7 liiget.

 

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE LIIKMED:
Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 27.11.2017. a otsusega nr 27.

1.      Karel Tölp - vallavanem

Üldjuhtimine, valla ja vallavalitsuse esindamine vastavalt seadusega, põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele (ka suhetes volikoguga), finantsküsimused,  vallavara. Täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid;

2.      Maia-Liisa Kasvandik- vallavalitsuse liige

Kõik planeeringutega seonduvad küsimused;

3.      Ants Järvesaar - vallavalitsuse liige
         Tel. 5669 6832

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Häädemeeste valla lõikes;

4.      Valdar Tamm - vallavalitsuse liige
         Tel. 504 6068, e-post grossipuit@gmail.com         

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Tahkuranna valla lõikes;

5.      Toomas Abel - vallavalitsuse liige

Kõik arengukava koostamise, muutmise ja selle täitmisega ning hangetega seonduvad küsimused;

6.      Helve Reisenbuk - vallavalitsuse liige

Hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga seonduvad küsimused;

7.      Jaak Vapper - vallavalitsuse liige

Kõik maa, keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga seonduvad küsimused.