28.09.18

 

 

Häädemeeste valla omavalitsuse täitevorganiks on Häädemeeste Vallavalitsus, mis moodustatakse volikogu poolt.
 
Häädemeeste Vallavalitsuses on 7 liiget.

 

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE LIIKMED:
Kinnitatud Häädemeeste Vallavolikogu 27.11.2017. a otsusega nr 27.

1.      Karel Tölp - vallavanem

Üldjuhtimine, valla ja vallavalitsuse esindamine vastavalt seadusega, põhimäärusega ning volikogu poolt antud pädevusele (ka suhetes volikoguga), finantsküsimused,  vallavara. Täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud ülesandeid;

2.      Maia-Liisa Kasvandik- vallavalitsuse liige

Kõik planeeringutega seonduvad küsimused;

3.      Ants Järvesaar - vallavalitsuse liige
         Tel. 5669 6832

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Häädemeeste valla lõikes;

4.      Priit Sommer - vallavalitsuse liige
         Tel. 5666 2434, e-post priit.sommer@gmail.com

Vastutab piirkondlike küsimuste eest endise Tahkuranna valla lõikes;

5.      Toomas Abel - vallavalitsuse liige

Kõik arengukava koostamise, muutmise ja selle täitmisega ning hangetega seonduvad küsimused;

6.      Helve Reisenbuk - vallavalitsuse liige

Hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnaga seonduvad küsimused;

7.      Jaak Vapper - vallavalitsuse liige

Kõik maa, keskkonna, ehituse ja infrastruktuuriga seonduvad küsimused.

 

 

 

 

Toimetaja: IRIS HAHLBERG