Vallavalitsus alustas riigihangete registris väikehanke "Taimla tee" menetlust. Viitenumber e-rhr keskkonnas 221427. pakkumust eesitamise tähtaeg on 02.04.2020 kell 10.00.

Taimla tee

Vallavalitsus alustas riigihangete registris väikehanke "Taimla tee" menetlust. Viitenumber e-rhr keskkonnas 221427. pakkumust eesitamise tähtaeg on 02.04.2020 kell 10.00.

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Häädemeeste, Pärnu mnt 13 parkla". Hanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping eelnimetatud parkla rajamise ehitustööde...

Häädemeeste, Pärnu mnt 13 parkla

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Häädemeeste, Pärnu mnt 13 parkla". Hanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping eelnimetatud parkla rajamise ehitustööde...

Vallavalitsus alustas lihthanke "Linnu-Leina tee mustkate", viitenumber riigihangete registris 221028. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.03.2020 kell 15.00.

Linnu-Leina tee mustkate

Vallavalitsus alustas lihthanke "Linnu-Leina tee mustkate", viitenumber riigihangete registris 221028. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.03.2020 kell 15.00.

Vallavalitsu alustas lihthanke "Mustkatted 2020" viitenumber riigihangete registirs 221009. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.03.2020 kell 15.00.

Mustkatted 2020

Vallavalitsu alustas lihthanke "Mustkatted 2020" viitenumber riigihangete registirs 221009. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.03.2020 kell 15.00.

Vallavalitsus alustas lihtmenetlusega riigihanke "Suurküla rannatee parkla rajamine", viitenumber e-rhr keskkonnas on 218966. Eesmärgiks on rajada valgustatud parkla Häädemeeste Suurküla...

Suurküla rannatee parkla rajamine

Vallavalitsus alustas lihtmenetlusega riigihanke "Suurküla rannatee parkla rajamine", viitenumber e-rhr keskkonnas on 218966. Eesmärgiks on rajada valgustatud parkla Häädemeeste Suurküla...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke " Häädemeeste Eakate Kodu renoveerimise omanikujärelevalve "  Riigihanke esemeks on Lasteaia tn 1, Häädemeeste alevikus, asuva...

Häädemeeste Eakate Kodu renoveerimise omanikujärelevalve

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke " Häädemeeste Eakate Kodu renoveerimise omanikujärelevalve "  Riigihanke esemeks on Lasteaia tn 1, Häädemeeste alevikus, asuva...

Vallavalitsus viib läbi lihtmenetlusega riigihanke !Siimu tee!, viitenumber riigihangete registris 219281. pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.02.2020 kell 10.00.

Siimu tee

Vallavalitsus viib läbi lihtmenetlusega riigihanke !Siimu tee!, viitenumber riigihangete registris 219281. pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.02.2020 kell 10.00.

Vallavalitsus viib läbi väikehanke "Häädemeeste keskkooli asfaltpalts. Viitenumber riigihangete registris on 219102. https://riigihanked.riik.ee/ 

Häädemeeste keskkooli asfaltplats

Vallavalitsus viib läbi väikehanke "Häädemeeste keskkooli asfaltpalts. Viitenumber riigihangete registris on 219102. https://riigihanked.riik.ee/ 

Vallavalitsus viib läbi väikehanget riigihangete registris "Häädemeeste Eakate Kodu elektroonika" viitenumbriga 218966, Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.02.2020 kell 14.00.  ...

Häädemeeste Eakate Kodu elektroonika

Vallavalitsus viib läbi väikehanget riigihangete registris "Häädemeeste Eakate Kodu elektroonika" viitenumbriga 218966, Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.02.2020 kell 14.00.  ...

(hanke viitenumber 214145) tööde teostamisel Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust „Omanikujärelevalve teostamine Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi ehitusel" ...

Omanikujärelevalve teostamine Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi ehitusel

(hanke viitenumber 214145) tööde teostamisel Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust „Omanikujärelevalve teostamine Uulu- Pärnu kergliiklustee II etapi ehitusel" ...

  Häädemeeste Vallavalitsus korraldab lihthanke „Häädemeeste valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring" ja teeb ettepaneku esitada pakkumus...

Häädemeeste valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring

  Häädemeeste Vallavalitsus korraldab lihthanke „Häädemeeste valla korduva üleujutusega ala piiri määramise ja ehituskeeluvööndi täpsustamise uuring" ja teeb ettepaneku esitada pakkumus...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke "Tahku Tare tuletõrje veemahutite paigaldamine" hankemenetluses.  

Tahku Tare tuletõrje veemahutite paigaldamine

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke "Tahku Tare tuletõrje veemahutite paigaldamine" hankemenetluses.  

Häädemeeste vallavalitsus on algatanud hanke alla lihthanke piirmäära "Häädemeeste Seltsimaja hoone vihmavee äravoolu süsteemi ja lumetõkete paigaldamine ning laudise osaline vahetamine". ...

Hange alla lihthanke piirmäära “Haädemeeste Seltsimaja hoone vihmavee äravoolu süsteemi ja lumetõkete paigaldamine ning laudise osaline vahetamine ”

Häädemeeste vallavalitsus on algatanud hanke alla lihthanke piirmäära "Häädemeeste Seltsimaja hoone vihmavee äravoolu süsteemi ja lumetõkete paigaldamine ning laudise osaline vahetamine". ...

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas e-riigihangete keskkonnas välja lihtmenetlusega riigihanke Suurküla Rannatee-ligipääs kallasrajale. Hanke viitnumber on  211369. Pakkumuste esitamise...

Suurküla Rannatee - ligipääs kallasrajale

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutas e-riigihangete keskkonnas välja lihtmenetlusega riigihanke Suurküla Rannatee-ligipääs kallasrajale. Hanke viitnumber on  211369. Pakkumuste esitamise...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hankes " Häädemeeste valla rohevõrgustiku piiride ja tingimuste täpsustamise uuring " . Hankedokumentide...

Häädemeeste valla rohevõrgustiku piiride ja tingimuste täpsustamise uuring

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hankes " Häädemeeste valla rohevõrgustiku piiride ja tingimuste täpsustamise uuring " . Hankedokumentide...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu õueala rajatised " hankemenetluses. Hankedokumentide (edaspidi ka HD)...

Häädemeeste Hooldekodu õueala rajatised

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu õueala rajatised " hankemenetluses. Hankedokumentide (edaspidi ka HD)...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu aia rajamine " hankemenetluses. Hankedokumentide (edaspidi ka HD) kohta...

Häädemeeste Hooldekodu aia rajamine

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu aia rajamine " hankemenetluses. Hankedokumentide (edaspidi ka HD) kohta...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu haljastuse rajamine " hankemenetluses.   Hankedokumentide...

Häädemeeste Hooldekodu haljastuse rajamine

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu haljastuse rajamine " hankemenetluses.   Hankedokumentide...

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine " hankemenetluses.   Hankedokumentide...

Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine

  Häädemeeste Vallavalitsus kutsub Teid osalema alla lihthanke piirmäära hanke " Häädemeeste Hooldekodu kõnniteede rajamine " hankemenetluses.   Hankedokumentide...