Jaagupi küla

Leina küla

« Tagasi

Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse kinnistu detailplaneering

 

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Leina küla Jõulumäe tervisekeskuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 13.-27. aprill 2020. Väljapaneku ajal on igal isikul  õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Planeeringuga nähakse ette Jõulumäe tervisekeskuse kinnistule ehitusõiguse andmine kuni 50 hoonele (hetkel on ehitisregistris 30 hoonet). Planeeritavale alale kavandatakse olulisemate avalike ehitistena kaks spordihalli:  jalgpallihall jalgpalli, kergejõustik, discgolf jms tarbeks ja universaalhall korvpalli, käsipalli, võimlemise, vehklemine jms tarbeks. Täiendavalt on plaanis peamaja sööklatiiva väljaehitamine ning sportlaste ja treenerite majutushoonele korruse peale ehitamine. Detailplaneeringuala suurus on 16,9 ha.  Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. 

 

Detailplaneeringu materjalid on avalikustatud kuulutuse alla rubriigis "Seotud failid". Paberkandjal materjalidega tutvumiseks palun võtta ühendust telefonitsi 53006898.


Massiaru küla

Võiste alevik