Jaagupi küla

Laadi küla

« Tagasi

Laadi küla Jasmiina ja Männiku kinnistute detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Laadi küla Jasmiina kinnistu  ja Männiku kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala pindala on 3,1 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärk on jagada planeeringuala kuni kuueks üksikelamumaa kinnistuks ning anda igale moodustatavale kinnistule ehitusõigus ühe elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeringuala koosneb Jasmiina kinnistu (84801:004:0376) kirdepoolsest osast ning Männiku kinnistust (84801:001:1402) tervikuna. 


Massiaru küla

Võiste alevik