Jaagupi küla

Majaka küla

« Tagasi

Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneering

Planeeritavad kinnistud on Mihkli (21303:002:0121) ja Väike-Mihkli (21303:002:0127). 
Detailplaneeringu algatamise taotlus on esitatud 17.04.2019., eesmärgiga planeerida kuni 12 suvilakrunti.

Vallavalitsus on koostanud detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ning esitanud selle ettepanekute saamiseks ametkondadele. 

 


Massiaru küla

Võiste alevik