Jaagupi küla

Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Jürgensoni kinnistu detailplaneering

Reiu küla Jürgensoni kinnistu (katastriüksuse tunnus 84801:001:0861) detailplaneering on algatatud Tahkuranna Vallavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 57. Detailplaneeringu eesmärk on anda kinnistule ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Selleks on vajalik taotleda ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

Võiste alevik