Jaagupi küla

Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Reiu küla Lottemaa IV detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus algatas oma 17.09.2019 a istungil Reiu küla Lottemaa IV detailplaneeringu. Planeeringualaks on Linnaku kinnistu, mille suurus on 12,4 ha. Kinnistu omanik on Kaitseliit, hoonestusõiguse omanik OÜ Lottemaa teemapark, kelle ettepanekul ka detailplaneering algatati. Detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus kahe uue hoone (toitlustushoone ja töötajate majutushoone) ehitamiseks ning kahe juurdepääsutee rajamiseks. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. 

Võiste alevik