Jaagupi küla

Massiaru küla

Reiu küla

« Tagasi

Reiu küla Lottemaa IV detailplaneering

Reiu küla Lottemaa IV detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.06.-13.07.2020. 

Häädemeeste Vallavalitsus on algatanud Reiu küla Lottemaa IV detailplaneeringu 17.09.2019 a. Planeeringualaks on Linnaku kinnistu, mille suurus on 12,4 ha. Kinnistu omanik on Kaitseliit, hoonestusõiguse omanik OÜ Lottemaa teemapark, kelle ettepanekul ka detailplaneering algatati.

Detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus kuni 11 uue hoone (suurematest hoonetest nt toitlustushoone ja töötajate majutushoone) ehitamiseks ning kahe uue juurdepääsutee rajamiseks Mereküla teelt. Majutushooneid ei planeerita. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet ja Terviseamet. 

 


Võiste alevik