Jaagupi küla

Massiaru küla

Mereküla

« Tagasi

Karu tee 19 ja 21 kinnistute detailplaneering

Planeeringuala suurus on 6996 m2. Detailplaneeringu eesmärk on Karu tee 19 kinnistul (katastriüksuse tunnus 84801:001:1863)  ehitusõiguse andmine ühe uue üksikelamu ja kuni 5 abihoone ehitamiseks ning Karu tee 21 kinnistul (katastriüksuse tunnus 84801:001:1862) asuva elamu laiendamiseks ehitusõiguse andmine. 
Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu eskiislahenduse arutelu toimub 31.07.2018 kell 16 Häädemeeste vallamajas (Uulu, Pargi tee 1). 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.12.2018 - 7.01.2019. Materjalid vt allpoolt.

 


Võiste alevik