« Tagasi

Reiu kergliiklustee teeäärte niitmine 2021

Hange „Reiu kergliiklustee teeäärte niitmine 2021"

 

1.Niitmine teostatakse kuni 8 korda aastas vastavalt looduslikele oludele ja hankija vajadustele;

2. Pakkuja peab olema äriregistrisse kantud juriidiline isik;

3. Pakkuja tagab töödega alustamise maksimaalselt viie päeva jooksul alates hankijalt vastava teate saamisest;

4. Hooldamisele kuulub Reiu kergtee ümbrus alates Pärnu linna piirist kuni  Rae teeni VIA Baltika ja metsa vahel;

5. Enne niitmist korjata hooldatavalt alalt kokku kogu prügi ja murdunud oksad. Prügi utiliseerimine on pakkuja kohustus;

6. Maantee äärsed järsud nõlvad hooldamise alla ei kuulu, neid hooldab Transpordiamet. Kraavinõlvade hooldamine on pakkuja kohustus;

7. Pärast niitmist kasvama jäänud tüüka kõrgus maapinnast ei tohi olla üle 10 cm;

8. Töövõtja peab garanteerima teostatud tööde kvaliteedi ja teeäärte esteetilise väljanägemise;

9. Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja, et tal on tehniline valmisolek ja vajalik oskusteave hangitava töö teostamiseks;

10. Hankija nõudmisel peab pakkuja esitama hanke täitmiseks vajaliku tehnika olemasolu tõendava dokumendi;

11. Pakkuja peab pakkumuses esitama ühe niitmiskorra (hoolduse) hinna ilma käibemaksuta;

12. Võrdsete hindamistulemuste korral eelistatakse varem esitatud pakkumust.

13. Pakkumus esitada 07.05.2021 kella 10.00 ks e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee.