Massiaru küla

Treimani küla

Uulu küla

« Tagasi

Uulu tööstusala detailplaneering (KEHTESTATUD)

Planeeringu eesmärk on liita Uulu küla Soometsa tee 23, Soometsa tee 25, Tööstuse tee 3 ja Tööstuse tee 5 kinnistud üheks kinnistuks, määrata kinnistule ehitusõigus viie kuni 5500 m2 ehitisaluse pindalaga hoone püstitamiseks. Planeeritav tegevus on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. 1,4 ha suurune planeeringuala asub üldplaneeringuga määratud tootmismaa reservmaal, kus on detailplaneeringu koostamise kohustus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 28.01-10.02.2019.


Võiste alevik