Lepaküla

« Tagasi

Lepaküla Soometsa tee 54 detailplaneering (KEHTESTATUD)

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Lepaküla Soometsa tee 54 detailplaneeringu avaliku väljapaneku 3.05.-17.05.2021.  Planeeringuala suurus on 5,68 ha. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva Tahkuranna valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärk on kahe uue üksikelamukrundi ja ühe maatulundusmaa kinnistu moodustamine. Lisaks eraldatakse kinnistu olemasoleva majapidamise juurde. Uute elamumaa kruntide suurused on 3916 m2 ja 6799 m2. Mõlema krundi ehitisealune pind on kuni 400 m2, kuhu võib ehitada ühe põhihoone ja kuni 5 abihoonet. Olemasoleva elamu juurde moodustatava krundi suurus on 3460 m2 ja seal säilib olemasolev ehitusõigus. Maatulundusmaa kinnistu suurus on planeeritud 42606 m2 ja sellele ehitusõigust ei määrata.


Massiaru küla

Treimani küla

Võiste alevik