« Tagasi

Hange alla lihthanke piirmäära elektrisisenditele reservtoitesisendite lisamiseks Häädemeeste Keskkooli ning Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse hoonetes

Häädemeeste Vallavalitsus palub hinnapakkumist reservtoitesisendite lisamiseks olemasolevale elektrisüsteemile mobiilsete diiselgeneraatorite tarvis Häädemeeste Keskkooli (Kooli tn 10, Häädemeeste alevik) ning Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse hoones (Pargi tee 1, Uulu küla).

Lisatavad sisendid koos süsteemi vajaliku ümberkorraldusega peavad võimaldama vähemalt 80 kVA mobiilsete generaatorite ühendamist ja kindlustama nende töö kriisiolukorras. Generaator(id) viiakse objektile kriisiolukorras.

Pakkumus peab sisaldama vähemalt alljärgnevaid maksumusi:

  1. Põhiprojekti koostamine mõlema objekti reservtoitesisendi tarvis
  2. Elektri peajaotuskeskuste sihtotstarbeline ümberehitamine ja korrastamine, vajalikud toimingud ja seadmed ühendusvõimekuse loomiseks vastavalt projektile
  3. Muud tööde teostamiseks vajalikud materjalid ja toimingud (olemasolul)
  4. Mõõdistused ja kasutajate koolitus.

Palume pakkumuses välja tuua maksumused võimalikult detailselt.

Kõik lisatavad seadmed ja materjalid peavad olema uued.

Vajalikud tehnilised lahendused tuleb täpsustada põhiprojekti koostamise käigus.

Pakkumuses tuleb näidata ka tööde teostamise eeldatav aeg arvestusega, et ühendusvalmidus peab olema rajatud ja kõik lisanduvad tegevused teostatud hiljemalt 21.11.2022.

Pakkumuse koostamisel võib tutvuda olemasoleva olukorraga objektidel, leppides selleks kokku asutuse esindajaga. Kontaktide saamiseks või küsimuste esitamiseks pöörduda aadressil toomas.abel@haademeeste.ee.

Pakkumus peab kehtima vähemalt 3 kuud.

Hankijal on õigus enne eduka pakkuja väljaselgitamist esitada pakkujatele küsimusi ning pidada läbirääkimisi. Pakkumuste hindamisel on hankijal õigus arvestada lisaks madalaimale maksumusele ka teisi olulisi asjakohaseid sisulisi näitajaid.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 12.09.2022 e-posti aadressil haademeeste@haademeeste.ee