2022

« Tagasi

Nädala eelinfo 11.04-14.04

11.04 Regionaalsete kriisikomisjonide ühisistung

       Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istung

12.04 Vallavalitsuse istung

       Kohtumine omavalitsusjuhtidega

       ELL volikogu

13.04 HTM infotund haridusasutustele ja KOVidele

14.04 Häädemeeste valla arengu- ja ettevõtluspäev