2022

« Tagasi

Nädala eelinfo 31.01-4.02

Vallavalitsus

31.01 Kohtumine hallatavate asutuste juhtidega (haridus, kultuur) - piirangute vajaduse arutelu

           RB Pärnu maakonnaplaneeringu hetkeseisu ülevaade

           Koolivõrgu korrastamise toetuse tutvustus

1.02  Kohtumine Eesti Punase Risti Lääne regiooni esindatega

          Häädemeeste VK ja OÜ Vesoka nõukogu koosolek

2.02 Vallavalitsuse istung

3.02 Webinar tänavavalgustusest KOVi-des

4.02 Vallavalitsuse istung

 

Hallatavad asutused

01-23.02   Uulu Raamatukogus Nukitsa konkurss 6-13-aastastele lastele

2.02       Treimani Raamatukogus küünlapäeva tähistamine ja Treimani raamatu esitlus