« Tagasi

Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneering

Häädemeeste Vallavalitsus algatas Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneeringu oma 5.01.2021 istungil. Planeeringuala pindala on 2404 m2. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule anda ehitusõigus ühe elamu ja kahe abihoone ehitamiseks. 
Vallavalitsus korraldab Uulu küla Savinovi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku 21.06.-5.07.2021. 

Detailplaneeringumaterjalid vt allpool.