« Tagasi

Ühinemiseelse Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering

Ühinemiseelse Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering hõlmab rannikupiirkonda, mis piirneb idast Tallinn- Pärnu-Ikla põhimaanteega (Via Balticaga), lõunast Eesti Vabariigi piiriga ja põhjast Häädemeeste aleviku piiriga.