« Tagasi

Eriolukorra täiendavad meetmed

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab kehtima alates 25.03.2020 ning kaubanduskeskuste ja täiendavate meelelahutusasutuste sulgemist.

  • Avalikes kohtades nagu välistel mängu- ja spordiväljakutel, randadel, promenaadidel, tervise- ja matkaradadel ja siseruumides tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik tagada. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. See piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid. Inimeste vahelise ruumi piirang hakkab kehtima 25. märtsist.
  • Alates 27. märtsist jäävad suletuks kaubanduskeskused, välja arvatud seal asuvad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.
    Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.
    Avatuks jäävates poodides tuleb järgida põhimõtet, et liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt 2-meetrit vahet.
    Kõigi avatuks jäävate poodide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Avatuks jäävad poed peavad tagama nimetatud reegli täitmise.
  • Söögikohad ja baarid tuleb õhtul kella 22st sulgeda, toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu on lubatud ka pärast seda kellaaega.
  • Suletakse meelelahutus- ja lõbustuskohad, näiteks keegli-, bowlingu ja piljardisaalid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid.

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala möödumisel.


Korraldus avalikus ruumis üksi või kahekesi viibimise kohta ja kohustus hoida teistega 2 meetrist vahemaad: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2045k_1.pdf (PDF)

Korraldus kaubanduskeskuste sulgemise kohta (v.a. toidupoed, apteegid, pangakontorid jne):  https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2046k.pdf (90.55 KB, PDF)

Korraldus meelelahutusasutuste täiendavate sulgemiste kohta: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2047k.pdf (87.62 KB, PDF)

 

KOROONAVIIRUS COVID-19

JUHISED, SOOVITUSED

ERIOLUKORRA MEETMED