« Tagasi

Häädemeeste aleviku haljastusprojektide avalikustamine

 

 

Häädemeeste Vallavalitsus korraldab Häädemeeste aleviku Pärnu maantee ümbruse ja Lasteaia tn 5 haljastusprojektide avalikustamise.

Pärnu maantee ääres on kavas haljastada teenuskeskuse ja perearstikeskuse esised alad, luua aleviku alguse tähis ja anda suuniseid piirkonna üldiseks kujundamiseks.

Lasteaia tn 5 alale on kavas luua avalik park koos mänguväljakuga.
Üks park ei saa olla ilma pargile nime andja ausambata. Seetõttu on pargis radade ristumiskohta ette nähtud P. Laredeile püstitada ausammas. Sambast on mõõtkavas 1:10 valminud kavand (autor Ülo Kirt). Lisame kavandist tehtud pildid kujundusprojektile. Kavandit saab oma silmaga näha Häädemeeste teenuskeskuses Pärnu mnt 13. Samba kõrguseks on planeeritud 2,3 meetrit.

Paberkandjal projektiga tutvumiseks või täpsema info saamiseks palun võtta ühendust tel 5300 6898 või maialiisa.kasvandik@haademeeste.ee.

Ettepanekuid oodatakse kuni 30.mai. aadressile haademeeste@haademeeste.ee