« Tagasi

HÄÄDEMEESTE VALD TUNNUSTAB

Tunnustuste üleandmine toimub esimesel võimalusel peale koroonaviirusest tingitud piirangute leevenemist.

 

VAPIMÄRK

Häädemeeste valla vapimärk antakse vallale osutatud teenete väärtustamiseks isikule, kes on oma töö ja tegemistega hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse- või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud valla arengule.

Vapimärgi kavaler

MARET SALAK

Teeme inimestena oma igapäevast tööd ja kui töö on hästi tehtud, tuleb kiita. Kui aga inimesed teevad tööd vabatahtlikult oma põhitöö kõrvalt ning oma pere, sõprade, hobide jms arvelt, siis väärib see mitmekordset kiitmist. Kabli Seltsimaja renoveerimise ajal pidas Maret Salak Kabli Külaseltsi nimel läbirääkimisi vallavanema, ehitajate, elektrikute, kunstnike jpt - ta oli tõeline ehituse projektijuht. Renoveerimise perioodil oli väga vähe päevi, kui Maret jt külaseltsi liikmeid renoveeritava seltsimaja juures ei toimetanud.

Esile tõstmist ja tunnustamist väärib kogu külaselts. Maret Salak on aga külaseltsi juhina panustanud moel, et tema panus väärib lisaks erilist tunnustamist. Maret Salak on olnud Kabli Külaseltsi juhatuse liige 10 aastat.

Maret Salak on oma töö ja tegemistega hariduse ja kultuuri valdkonnas oluliselt kaasa aidanud Häädemeeste valla arengule ja mainele.

 

HARIDUSPREEMIA

Häädemeeste valla hariduspreemiaga tunnustatakse algatusi ja tegusid hariduse valdkonnas. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus haridusmaastikul on olnud silmapaistev, kelle tulemuslik tegevus, koostöö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isikuteks ning kelle tegevusel on märkimisväärne mõju õpilase arengule, kogukonnale ja ühiskonnale.

Hariduspreemia – TAHKURANNA LASTEAED-ALGKOOL

Programmi „Liider Minus Endas" algatamise ja arendamise eest nii koolis kui lasteaias. Programmi „Liider Minus Endas" peamised põhimõtted on lihtsad ning ühtivad kõik uueneva õpikäsituse ideestikuga: elus oluliste põhiväärtuste arendamine, vastutuse võtmine ja kandmine, iseenese tugevuste ning nõrkuste tundmine ning head suhted ja koostöö kaaslastega. Õpetaja Signe Ööpik algatas programmi lasteaias. Tema initsiatiivil ja eestvedamisel on Tahkuranna lasteaed üle Eesti nimetatud programmi rakendamisel olnud esimene. Signe on oma kogemusi jaganud ka kolleegidele teistest lasteaedadest. Direktor Kerli Õismets on programmi järjekindlalt arendanud ja kogu asutuse personali taktitundeliselt kaasanud programmi rakendamisse

 

KULTUURIPREEMIA

Valla kultuuripreemiaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Kultuuripreemia – AIGI TREUMUTH

Aigi Treumuth alustas tööd Häädemeeste Seltsimajas juhatajana/noorsootöötajana oktoobris aastal 2018. Kui enamus töötajaid vajab uuel töökohal sisseelamiseks aega, siis Aigi vastupidiselt alustas tegutsemist koheselt. Aigil on suurepärane võime kaasata kohalikku kogukonda kõikidesse seltsimajas toimuvatesse sündmustesse. Tema särav isiksus ja positiivne lähenemine kõikidele võimalikele takistustele on sulandanud kokku erinevate poliitiliste, kultuuriliste jne vaadetega huvigruppe kui ka erinevaid vanusegruppe. Aigi on suutnud hoida elus pikaaegseid traditsioone, luues samas juurde uusi ja huvitavaid sündmusi. Tänu aktiivselt käivitatud noortetoa tegevustele on ta kaasanud noori, mitte üksnes osalema kogukonna sündmustel vaid ka panustama nende ettevalmistamisele ja läbiviimisele. Lisaks mõõduka rahvaarvuga sündmustele on ta edukalt eest vedanud suurfestivale nagu Põhja-Liivimaa festival, algatanud Suurküla Avatud Hoovide päeva, aidanud Kabli Päikeseloojangu Festivalist välja kasvada Häädemeeste Hää kaubamärgil jne.

 

SPORDIPREEMIAD

Häädemeeste valla spordipreemiaga märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele, sponsorile, võistkonnale või treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev

Parim meessportlane - HENDRIK PETERSON

Hendrik Peterson on Eesti meister, kes sel aastal Otepääl toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel saavutas M18 10 km vabatehnika distantsil esikoha. Hendrik Peterson esindab võistlustel Häädemeeste valda. Treeningplaanid on kooskõlastatud Suusaklubi Jõulu treeneri Kadri Madissooga. Suusaklubi Jõulu tiimist pääses Hendrik Peterson ka Põhjamaade noorte meistrivõistlustele.

Parim naissportlane - KELLI JÄRVOJA

Üle viie aasta on Kelli Järvoja tegelenud sõudmisega. Kelli teeb väga aktiivselt trenni ning on nõutud, hinnatud ja arvestatav vastane igal võistlusel. Kelli on sõudmisega tegelenud üle viie aasta. Selle aja jooksul on ta poodiumile astunud üle 50 korra ja neis üle 20 Eesti Meistrivõistlustel ja ka väärikal hulgal välisvõitlustel. Isegi selle eriolukorrast tingitud keerulisel aastal on Kelli saavutanud edukaid kohti ja olnud tihedalt pildil. Kelli saavutas sellel suvehooajal Eesti meistrivõistlusel 2. koha ja Leedu Merevaigu Aerul, olles naiste vanuseklassis noorim, 30 osaleja seas 6. koha. Samuti tegi ta augustis teise koha väärilise sõidu Leedus Baltimaade meistrivõistlustel.

Parim treener - EGERT MILJAN

Egert Miljan on kergejõustiku treener, EKRE 5. tase, kes treenib Uulu Põhikooli õpilasi 1.-9. klassini. Kergejõustiku trennid toimuvad Uulu PK staadionil, Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses ja Pärnu Kergejõustikuhallis. Kergejõustik aitab lastel areneda mitmekülgselt ning annab võimaluse individuaalselt sportida. Egert on andnud lastele valmiduse ennast proovile panna võistlustel nii maakondlikult kui üle-eestiliselt erinevatel kergejõustiku võistlustel. 2018. aastal jõudis ta õpilastega käia kahel maakondlikul TV 10 Olümpiastarti etapil. 2019. aasta sügisel otsustasid nad osa võtta üle-eestilisest TV10 etapist. 2019/2020. õppeaastal osalesid nad kahel maakondlikul ja viiel üle-eestilistel etapil.

Õpilased on olnud tublid ja järjepidevad. Tulemused: TV 10 Olümpiastarti maakondlikul etapil Uulu Põhikoolil 3. koht koolide seas kokkuvõtlikult; TV 10 Olümpiastarti üle-eestilisel etapil individuaalselt 13. koht 1000 m jooksus Rudolf Harald Kivi ajaga 3,07; TV 10 Olümpiastarti maakondlikul etapil Kerto Jets 60 m jooksus 1. koht ja 60 m tõkkejooksus 2. koht; Marten Saar kõrgushüppes 3. koht; Rudolf Harald Kivi 3. koht teivashüppes; Kergejõustiku Eesti Meistrivõistlustel Rudolf Harald Kivi 7. koht kolmikhüppes, Richard Kiviselg 7. koht 800 m jooksus; Pärnu maakonna sisekergejõustiku meistrivõistlustel Rudolf Harald Kivi 3. koht kõrgushüppes, Richard Kiviselg 3. koht kaugushüppes ja 2. koht 1000 m jooksus. Egertil on mitmeid teisi õpilasi, kes on saavutanud häid kohti. Egert usub, et õpilaste järjepideval treenimisel saavutatakse kergejõustikus veel paremaid tulemusi.

 

TÄNUKIRI

Häädemeeste valla tänukiri on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile vallapoolse austusavaldusena oluliste teenete eest valla hüvanguks või seoses tähtpäevaga.

TÄNUKIRJAD

ÜLLE ALANURM, kes on palju aastaid ravinud valla elanikke ning pälvis käesoleval aastal ka Vabariigi Presidendi teenetemärgi.

RAILI MENGEL, kes on palju aastaid vedanud maaturismi, olnud Romantilise Rannatee brändi eestvedaja ning pälvis TOUREST 2020 parima turismiedendaja tiitli.

KEISRI KÖÖK OÜ, kes tootega Häädemeeste Vesi on üks suuremaid valla mainekujundajaid ja valla tuntumaks tegijaid.

HELVE REISENBUK, kelle eestvedamisel ületati esimese koroonaviiruse COVID-19 laine ajal edukalt probleemid valla allasutustes ja sotsiaalvaldkonnas.

GERLI LIIVA, kelle eestvedamisel valmis kevadel uus hoolekandehoone 31-le eakale ja äsja rekonstrueeriti vana osa 38-le eakale. Lisaks sai Häädemeeste Hooldekodu nimeks Häädemeeste Eakate Kodu, asutus sai omale logo ja kodulehe.

HELENE KLEIN, kelle vastutusalaks on valla ehitusregister ja kelle eestvedamisel on Häädemeeste vald edukas aadressiandmete korrastaja. Lisaks vastutab Helene valdkondliku arhiivi eest.

TANEL ANTSON, kelle panust Kabli seltsimaja rekonstrueerimisel on võimatu alahinnata. Lisaks on mees alati koos abilistega abis, kui kuskil on midagi vaja kiiresti parandada või kolida.

TÕNU KIIVER, mees, kes lihtsalt ei oska töö- ja abipalvetele "ei" öelda. Tänu kellele saavad tehtud paljud väikesed, kuid silmatorkavad tegevused.

KARDO SARAPUU on tegus inimene. Aastaid osa võtnud valla sporditööst ja esindanud valda spordivõistlustel nii koduvallas kui ka maakonna tasandil. Spordialadeks on pallimängud: korvpall, võrkpall, jalgpall. Viimastel aastatel on Kardol lemmikalaks kujunenud sulgpall. Sellel spordialal on ta edukalt osalenud sulgpalli maakondlikel võistlustel. Samuti on Kardo asendamatu lauatennise mängija nii üksik- kui ka paarismängus. Aastaid on Kardo tegelenud ka turniiribridžiga.

ARON KIVILO, kes on osalenud Tahkuranna Avatud Noortekeskuse DJ huviringis alates 2014. aastast, mil ta ise õppis 5. klassis. Juba 6. klassis alustas ta Uulu Põhikooli ja noortekeskuse sündmuste helindamist. Tänaseks on temast saanud noortekeskuse DJ huviringi juhendaja ning tema vabatahtlik panus noortekeskuse tegemistesse on märkimisväärne.

EVA METSATALU – seoses pikaajalise ja südamega tehtud töö eest Uulu Lasteaias. Tema töös on olnud lastest lähtumine alati esikohal ja kolleegide poolt on ta leidnud usaldust ning tunnustust just oma põhjalikkuse, professionaalsuse ja positiivse hoiaku poolest. Eva on väga palju panustanud Uulu Lasteaia arendustegevusse uuenduslike metoodikate juurutamisel ja osaledes mitmeid aastaid pedagoogide esindajana hoolekogu töös.

EVELIN TAMM on Uulu Põhikoolis õpetajana töötanud 19 aastat. Evelin on heatahtlik, rõõmsameelne ning õpilaste edusse uskuv õpetaja. Tema jaoks ei ole probleem õpetada klassi, kus on 27 õpilast või klassi, milles õpib 7 õpilast, hakkama saab ta mõlema kollektiiviga. Ta on kohusetundlik kolleeg, kes täidab hoolikalt ära kõik tööülesanded ning annab alati enda panuse koolielu parendamiseks. Eriline panus on õpetaja Evelin Tamme poolt koolis peast arvutamise oskuste parendamisel pranglimise juurutamise eest. Tema õpilased on alati järjepidevad pranglijad olnud ning lisaks on õpetaja Evelin pakkunud huviringis osalemise läbi pranglimise võimalust ka teistele kooli õpilastele.

LY SOOSAAR on töötanud Uulu Põhikoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana 16 aastat. Õpetajana on ta järjepidev, mõistev ja õpilasi toetav. Ta toetab õpilaste iseseisvat õppimist ning arvestab õpilaste individuaalsete eripäradega. Ly Soosaar on loov, aktiivne ning kaasaegne õpetaja. Erilise panusena on õpetaja Ly juhendamisel viimased neli õppeaastat Uulu Põhikoolis lõppenud ülekoolilise tantsuliste muusikaetendusega, milles on roll olnud igal õpetajal ja õpilasel. 2017. aastal lavastas ta etenduse „Pöial-Liisi", 2018. aastal „Kuidas Kungla rahvas kuldsel aal maailma lõi" ning 2019. aastal „Keelte keetmine". Etteastetesse on alati kaasatud olnud kogu koolipere ning tulemused on olnud iga kord suurepärased. Tema tegevus on inspireerinud ka õpilasi ning 2019. aastal valis õpilane Triinu Kirschbaum enda loovtöö teemaks ülekoolilise etenduse lavastamise. Õpetaja Ly Soosaare juhendamisel lavastas ta etenduse „Kojujõudmine", mis erilise olukorra tõttu jõudis lavale 2020. aasta sügisel ning millesse oli taaskord kaasatud kogu koolipere.

KAI SIIDIRÄTSEP on Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses joogaõpetaja ja viib järjepidevalt läbi klassikalise jooga treeninguid. Kai panustab erinevate vanusegruppide kaasamisse. Üks kord nädalas, päevasel ajal, täitub treeningsaal, tänu Kaile, väärikas eas prouade grupiga, millesse tasapisi on liitunud ka nooremaid naisi. Prouade grupil algas 2020. aastal jaanuaris koos käimise 9. aasta, mis on suurepärane järjepidev panus tervise edendamisse. Kail on ka 2. joogagrupp, kes käivad trennis 1 x nädalas õhtusel ajal, neid nimetab ta tööl käivate naiste grupiks. Kai arvestab oma treenitavate eripäradega, nt õhtul on inimesed pikast tööpäevast kurnatud, seega grupis on rõhk lõdvestusel lisaks füüsilistele harjutustele. Kai on kogukonnas oluline inimene, kes annab eakatele võimaluse koos käia, mis soodustab omakorda lisaks terviseedendamisele ka omavahelist sotsialiseerumist.

GRETA TAMM - Häädemeeste valla aktiivne noor, kes alates Võise noortetoa loomisest (9 aastat tagasi) on osa võtnud erinevatest tegevustest, mis noortetuba on pakkunud. Greta kasvas suureks koos noortetoaga, kus ta oli eeskujuks teistele noortele ning kaasas erinevas vanuses noori mitmekülgsetesse tegevustesse. 2020. aasta suvel täitis Greta ka Võiste noortetoas noorsootöötaja ametikohta, milleks olid tal suurepärased eeldused, kuna ta on panustanud läbi aegade oma kogukonna noortesse. Hea on tõdeda, et Greta asus alates sellest sügisest õppima Tartu Ülikooli klassiõpetaja erialale, mis kinnitab omakorda, kuidas ta lapsi väärtustab. Greta suudab ka kooli kõrvalt panustada kogukonna noorte elukvaliteedi tõstmisse. Nimelt panustas ta sel sügisel toimunud 11-17 aastaste noorte suvelõpupäevade läbiviimisse Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses kui ka võttis osa noorte omaalgatuslike ideede projektikonkursist Nopi Üles, millega Võiste noortetuba saab endale osta uusi vahendeid 1800€ väärtuses.

PÄRNU HUSTLERS' DARTS CLUB korraldas 14.-16. augustil 2020. aastal Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses Eesti esimese Baltimaade nooleviske suurturniiri Hääde Meeste Peeker. Võistluse eesvedajateks olid Ralf-Sander Rebane ja Liina Joonsaar, kes on Häädemeeste valla elanikud. Sündmus tõi kohale noolemänguhuvilisi Eestist, Lätist ja Leedust. Osalenud noolemängijad jäid üritusega väga rahule, mistõttu on 2021. aasta Dartsi nooleviske suurturniir taaskord planeeritud Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusesse. Sellest sündmusest kasvas välja nooleviske ring „noorte akadeemia" Häädemeeste valla noortele, mis toimub Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses 1 x nädalas.

TIIU TAMM on OÜ Runtzu omanik, mis on Häädemeeste alevikus tegutsev lillepood. Tiiu on väikese kohaliku ettevõtjana aastate jooksul pakkunud tööd nii oma pereringis, kui ka sellest väljaspool olevatele kodanikele. Lisaks lilledele leiavad kohalikud tarbijad ka igasuguseid muid aiatööks vajalike abivahendeid ja Tiiu Lillepoes valmistatakse ka kohalike meeneid puidu ja klaasi lasergraveerijaga. Häädemeeste vallal on olnud Tiiu Tammega väga hea koostöö. Kuigi Tiiu ettevõte on väike, on ta vallas toimuvatel sündmustel olnud tihti toetaja rollis. Igale keerulise olukorrale leitakse lahendus ja vajadusel on ta kogukonnas vastutulelikult aidanud ka töövälisel ajal. Kohalikud iseloomustavad Tiiut sõnadega südamlik ja abivalmis.

KARL EERIK EISENSCHMIDT, kes asutas Häädemeeste Võrkpalliklubi MTÜ. Karl on mitmeid aastataid organiseerinud Häädemeeste valla esindusmeeskonna treeninguid ja valmisolekut esindama valda erinevatel võistlustel. Võistkond esindab Häädemeeste valda regulaarselt Pärnumaa MV võrkpallis ta lisaks sellele Rannamängudel ja Koonga mängudel. Karl esindab Häädemeeste valda lisaks võrkpallile veel paljudes teistel spordialadel näiteks jalgpall, köievedu jne. Läbi sporditöö edendamise aitab ta parandada vallakodanike liikumisharjumusi ja tervist ning olles positiives võtmes pidevalt pildis aitab ta kaasa ka valla positiivsele mainekujundusele.

INGA TALTS töötab Häädemeeste Eakate kodus alates 2019 aasta maikuust. Inga on pühendunud töötaja, kes seab esikohale meie valla väärikad, kes raksete olude tõttu on leidnud tee Eakate kodusse. Inga mitte üksnes ei mõtle välja tegevusi, et sisustada aega vaid läbi oma töö aitab eakatel leida motivatsiooni, et olla rõõmsad. Igapäevaselt otsitakse hetki, mille üle rõõmustada. Inga püüab kaasata eakaid võimalikult palju kõikidesse erinevatesse tegevustesse, mõeldes välja võimalusi ka neile, kellel liikumisvõimalused piiratud. Eakate Kodus toimuvaid sündmusi püütakse pilti ja kirjutatakse üles, ning jagatakse ka väljapoole maja, mis on aidanud Eakate kodul sulanduda paremini kohalikku kogukonda ja parandanud tunduvalt Häädemeeste Eakate kodu mainet.

EGLE RUMBERG - õppijakeskse ja koostöise koolikultuuri kujundamise ja õppekeskkonna arendamise eest Uulu Põhikoolis.

EHA SÄDE - sotsiaalvaldkonna arendamise ja nõuetekohase ning hästi toimiva sotsiaaltöökorralduse ellu rakendamise eest Häädemeeste vallas.

SANDRA REBANE - panuse eest sotsiaalvaldkonna arendamisel ning töö  korraldamisel ka kriisisituatsioonis.

KAJA KIVIS - südamega tehtud kohusetundliku  töö eest avahooldustöötajana.

ANU LIIVA - abi eest avahooldusteenuse osutamisel kriisisituatsioonis.

SAIMA JAKOBSON – kes maalis valla tuntumatest kohtadest Kunstkäsitöö seltsi „Rääk" naistega ühiselt 14 maali, mida eksponeeritakse vallamajas vallavalituse koridori seinal.

ENDA LORENTS– kes maalis valla tuntumatest kohtadest Kunstkäsitöö seltsi „Rääk" naistega ühiselt 14 maali, mida eksponeeritakse vallamajas vallavalituse koridori seinal.

TIIU PUKK– kes maalis valla tuntumatest kohtadest Kunstkäsitöö seltsi „Rääk" naistega ühiselt 14 maali, mida eksponeeritakse vallamajas vallavalituse koridori seinal.

HELBE SIIVEST– kes maalis valla tuntumatest kohtadest Kunstkäsitöö seltsi „Rääk" naistega ühiselt 14 maali, mida eksponeeritakse vallamajas vallavalituse koridori seinal.

HILJA HUNT– kes maalis valla tuntumatest kohtadest Kunstkäsitöö seltsi „Rääk" naistega ühiselt 14 maali, mida eksponeeritakse vallamajas vallavalituse koridori seinal.

 

PAREM KESKKOND

Tiitel "Parem keskkond" on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile pikemat aega korrast ära olnud hoone või rajatise korrastamise eest

MÕISA VKT 1 KORTERIÜHISTU- Tunnustame Mõisa vkt 1 korteriühistut.

KABLI SELTSIMAJA – tunnustame MTÜ Kabli Külaseltsi.

RMK KABLI KÜLASTUSKESUSE KABLI ÕPPERADA JA PRIIVITSA LÕKKEKOHT, mis moodustavad tervikliku puhkekoha. Lisaks loodi selle aasta alguses õpperajale nutimäng, mis muudab seiklemise lastega veelgi põnevamaks. Suures osas laudteest koosnev 1,8 km õpperada viib sellistesse kohtadesse, kus muidu on väga raske juurde pääseda (liigniisked alad ja rannamets). Need paigad pakuvad palju avastamisrõõmu ja on väga huvitavad. Lisaks saab mööda õpperada minna Kabli linnujaama, rannakarjamaale ja randa. Õpperajal paiknevad kaks kauni merevaatega teelõiku: üks linnujaama juurest suunaga merele ja teine Priivitsa jõe suudmeala juures olev vaateplatvorm.

Kabli külastuskeskuse õuealal on võimalik grillida ja puhata. Lisaks on õuealale viimastel aastatel koondatud mitmeid huvitavaid infotahvleid. Sellel aastal oli Kabli looduskeskuse juures Wojciech Grajkowski ja Piotr Socha raamatu põhjal koostatud näitus „Puud". Kui puhkajal on soov Kablisse soov kauemaks jääda, saab telkida külastuskeskuse lähedal asuvas Priivitsa telkimiskohas, kus on olemas nii lõkkease kui katusega laud-pingid. Tunnustame RMK Kabli külastuskeskust

OKTAAVIA KORTERIÜHISTU – tunnustame Oktaavia korteriühistut.

 

Häädemeeste valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu" 2020 võitjad maakodude kategoorias on:

I koht  Jaak Valge, Valge talu Pulgoja külas.

II koht Kaire ja Artur Aava, Siimu tee 2 kinnistu Uulu külas.

III koht Virve Kurm ja Eldur Künnap, Kuusemetsa talu Lepakülas.