« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi VALLASEKRETÄRI ametikoha täitmiseks (tähtaeg 12.01.2021)

Häädemeeste valla vallasekretäri valimise konkursi komisjon pikendas Häädemeeste valla vallasekretäri kohale kandideerimise tähtaega 12. jaanuarini 2021. 

Vallasekretäri põhiülesandeks on vallakantselei töö järjepidevuse tagamine ja tegevuse juhtimine ning dokumentatsiooni õigusaktidele vastavuse tagamine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • Vallasekretäri haridus peab vastama Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega kehtestatud nõuetele ning sooritama perekonnaseisuametnikuna töötamiseks seaduses ettenähtud eksami;
 • Vähemalt 2-aastane töökogemus oma ametikoha valdkonnas eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl;
 • soovitavalt varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • Eesti Vabariigi Põhiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja muude avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, hea pingetaluvus, korrektsus, algatusvõime, sobivus meeskonnatööks; hea suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (ATS § 15)

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada omavalitsuse tegevusse
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • enesetäiendamise võimalusi
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • kandideerimisavaldus
 • motivatsioonikiri

Ametisse asumise aeg: 1. veebruar 2021.

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 12. jaanuariks 2021. a e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „Vallasekretäri konkurss".

Lisateave: Karel Tölp, vallavanem, karel.tolp@haademeeste.ee, 5667 3533.