« Tagasi

KULU PÕLETAMINE ON KEELATUD - PÄÄSTEAMET HOIATAB

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks!

  • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.
  • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada põlevast materjalist ja kulust ning piirata kivide või pinnasevalliga
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega. See on, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad puude peenemad oksad.
  • Hoia lõkke läheduses esmased kustutusvahendid, näiteks ämber veega või tulekustuti.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.
  • Lõket tuleb järjepidevalt valvata.
  • Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või liivaga.
  • Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid. Seepärast tuleb eeskirjadega omavalitsuse kodulehel tutvuda.

Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt www.kodutuleohutuks.ee

Tuleohutuse- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumine võib tuua kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi.