« Tagasi

Häädemeeste valla arengukavasse muudatusettepanekute tegemine ja avalikustamine

Arengukava eelnõu (seletuskiri ja lisa 1 tegevuskava) on olnud avalikustamisel alates 13.07.2020 valla kodulehel https://haademeestevald.kovtp.ee/arengukavad.

Koroonakriisist põhjustatud eriolukorra tõttu toimub riigi eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 vastu võtmine septembris, et KOVid saaksid arvestada riigi eelarvestrateegia põhimõtetega, otsustas Riigikogu 2020. a suhtes KOV arengukava muutmise ja eelarvestrateegia tähtaega pikendada. Sellest tulenevalt peame valla arengukava juurde kuuluva eelarvestrateegia avalikustama hiljem, lisades selle septembri lõpul eelnõu juurde.

 

Täiendavaid ettepanekuid saate veel esitada arengukava eelnõule jooksvalt 9. oktoobrini 2020:

  • e-kirjaga, aadressil haademeeste@haademeeste.ee;
  •  kirjalikult posti teel Häädemeeste Vallavalitsusele (Pargi tee 1, Uulu küla 86502, Häädemeeste vald) või Häädemeeste Teenuskeskusele (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald);
  • käsipostiga vallavalitsuse või teenuskeskuse ukse kõrval asuvatesse postkastidesse;
  • läbi digitaalse keskkonna EVALD, mis on kättesaadav Häädemeeste valla koduleheküljelt haademeestevald.kovtp.ee

 

Arengukava avalik arutelu korraldatakse Uulus, Häädemeeste Vallavalitsuse ruumides 13.10.2020 kell 16.00.

 

Arengukava esitatakse esimeseks lugemiseks Häädemeeste Vallavolikogu käesoleva aasta oktoobrikuu istungile.