« Tagasi

Eesti mereala planeeringu põhilahendus ja mõjude hindamise aruanne

Eesti mereala planeeringu koostamisel on jõutud kooskõlastamise ja arvamuste andmise etappi. Paralleelselt sellega viiakse läbi ka täiendav avalikustamine. Kooskõlastamine ja avalikustamine toimub perioodil 18.05-18.06.2021. Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule ning mõjude hindamisele saab 18. juunini esitada Rahandusministeeriumile e-posti aadressil info@fin.ee.

Eesti mereala planeering