« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi VALLASEKRETÄRI ametikoha täitmiseks

 

Vallasekretäri põhiülesandeks on vallakantselei töö järjepidevuse tagamine ja tegevuse juhtimine ning dokumentatsiooni õigusaktidele vastavuse tagamine.

Nõuded kandidaadile:

 • Vallasekretäri haridus peab vastama Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega kehtestatud nõuetele ning sooritama perekonnaseisuametnikuna töötamiseks seaduses ettenähtud eksami;
 • Vähemalt 2-aastane töökogemus oma ametikoha valdkonnas eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl;
 • soovitavalt varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • Eesti Vabariigi Põhiseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja muude avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus, hea pingetaluvus, korrektsus, algatusvõime, sobivus meeskonnatööks; hea suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (ATS § 15)

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada omavalitsuse tegevusse
 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • enesetäiendamise võimalusi
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda

Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • kandideerimisavaldus
 • motivatsioonikiri

Ametisse asumise aeg: 16. august 2021.

Kandideerimise dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 27. juuniks 2021. a e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee märgusõnaga „Vallasekretäri konkurss".

Lisateave: Karel Tölp, vallavanem, karel.tolp@haademeeste.ee, 5667 3533.