« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus kuulutab välja konkursi PUUETEGA INIMESTE HOOLEKANDE SPETSIALISTI ametikoha täitmiseks


Puuetega inimeste hoolekande spetsialisti põhiülesandeks on Häädemeeste valla täisealiste puuetega inimeste sotsiaalhoolekande korraldamine

Oled sobilik kandidaat, kui Sul on:

  • sotsiaaltööalane kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridustase;
  • vastad avaliku teenistuse seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  • hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, usaldusväärsus, otsustus- ja vastutusvõimelisus;
  • eesti keele valdamine kõnes ja kirjas;
  • B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb varasem töökogemus teenistuskoha valdkonnas.

Pakume:

  • vaheldusrikast tööd;
  • koolitusi enesetäiendamiseks;
  • toetavat meeskonda.

Tööle asumise aeg: alates september

Töökoormus: 1,0

Kandideerimiseks palume esitada taotlus koos avaliku teenistuses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitusega, elulookirjeldus sh töö- või teenistuskäik (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25. juuliks 2021 aadressil haademeeste@haademeeste.ee, märgusõnaga „Puuetega inimeste hoolekande spetsialist"

Lisainfo: Eha Säde, eha.sade@haademeeste.ee, tel 5340 8385.