« Tagasi

Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõude avalikustamine

Valla kodulehe https://haademeestevald.kovtp.ee/ alamlehel Arengukavad > Eelnõu ( https://haademeestevald.kovtp.ee/arengukava ja https://haademeestevald.kovtp.ee/eelnou on avalikustatud arengukava muutmise eelnõu ning valla eelarvestrateegia eelnõu.