« Tagasi

Keskkonnaamet on algatanud Nepste VII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa menetluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti) poolt 13.07.2021esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 13.07.2021 dokumendina nr DM-116489-1, edaspidi uuringuluba) Nepste VII uuringuruumis.

Taotletav uuringruum teenindusala pindalaga 12,34 ha asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Nepste külas Eesti Vabariigile kuuluval kinnistul Laiksaare metskond 1 (tunnus 21301:003:0087 maatulundusmaa 100%). Katastriüksuse omanik on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 kaeveõõnt ja kuni 30 puurauku. Uurimissügavus on kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 104/5, 11216).

Teade geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta on avalikustatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee, teadaande number 1801316). Teadaande avaldaja kontaktandmed: maapõuespetsialist Aare Mark, telefon 680 7438, e-post aare.mark@keskkonnaamet.ee.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotluse või loaeelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.