« Tagasi

Avalik enampakkumine

Häädemeeste vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Soometsa külas asuva Raja kinnistu (katastriüksuse tunnus 21401:001:0264).

Kinnistu suurus on 0, 9 ha, maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Kinnistul asuvad amortiseerunud ehitised, mis ei ole kantud Ehitisregistrisse. Kinnistul puudub kehtiv elektriliitumine.

Juurdepääs on avalikult teelt. Kinnsitu vahetus läheduses asub bussipeatus. Uulu asula, kus asuvad kool, lasteaed, kauplused, vallamaja, on 7 km kaugusel.  

Enampakkumise alghind on 15 000 eurot.

Avalikul enampakkumisel osalemise tingimused:

Enampakkumisele laekunud pakkumiste avamine toimub 21.09.2021 algusega kell 9.00 Pargi tee 1 Uulu külas Häädemeeste Vallavalitsuse ruumes (II korrusel, ruum 203).

Kinnistu dokumentidega saab tutvuda tööpäevadel E-R kell 9.00-15.00. Looduses saab nimetatud varaga tutvuda eelnevalt kokkulepitaval ajal.

Enampakkumisel saab osaleda isik, kelle eest on Häädemeeste Vallavalitsuse kontole nr EE672200001120086893 makstud osavõtumaks 50.- eurot ja tagatisraha 10 % kinnistu enampakkumise alghinnast.

Enampakkumisele esitatavad ostusoovid tuleb esitada Häädemeeste Vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal hiljemalt 20.09.2021.kell 14.00 või digitaalselt hiljemalt 20.09.2021 kell 23.59 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna haademeeste@haademeeste.ee.

Lisaks ostusoovile tuleb esitada:

- tagatisraha ja osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid,

- isikut tõendava dokumendi (ID  kaart või pass) koopia.

Juriidilisel isikul lisaks volikiri juhul, kui ei ole tegemist enampakkumisel osaleva juriidilise isiku allkirjaõigusliku isikuga, juhatuse otsus enampakkumisel osalemise kohta ja enampakkumise tulemusel ostuõiguse tekkimisel väljaostukohustuse kohta.

Kogu ostusumma peab olema vallavalitsuse arvele laekunud enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostja on kohustatud ilmuma notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisele hiljemalt kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Juhul kui enampakkumise võitja loobub kinnistu ostust või ei ilmu ostu-müügilepingu sõlmimisele, tunnistatakse enampakkumine antud kinnistule nurjunuks, enampakkumisel osalejale ei tagastata tagatisraha.

Osalejatele, kellel ei õnnestunud soetada kinnistut, kantakse tagatisraha tagasi arveldusarvele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus. Müügi-ja asjaõiguslepingu sõlmimise ja isikliku kasutusõiguse seadmise kulud kannab ostja.

Lisainfo: Karel Tölp, vallavanem, tel. 56 673 533, e-post: haademeeste@haademeeste.ee