« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek Laadi küla Punga tee 4

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laadi külas, Punga tee 4 (84801:001:1168, 1903 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu poolt 14.04.2005. a otsusega nr 17 kehtestatud Mäeotsa detailplaneeringust (DET-23095, AB Büroo OÜ) täpsustatakse püstitatava üksikelamu arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ehk katusekalde vahemikku. Detailplaneeringuga on lubatud üksikelamule katusekalle vahemikus 30 – 50 kraadi. Projekteerimistingimustega muudetakse üksikelamule lubatud katusekaldeks 15 kraadi.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 03.09.2021 kuni 13.09.2021 Häädemeeste vallamajas Uulu küla Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/  Arvamused esitada hiljemalt 13.09.2021.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee.