« Tagasi

Kodus hääletamisest kohalikel valimistel 2021

Kui valija ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu e-hääletada ega hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus, kuid selleks tuleb eelnevalt esitada taotlus.

Kodus hääletamine toimub reedest 15.10 kuni valimispäevani pühapäeval 17.10. Kodus hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija eluruumis.

Kodus hääletamiseks saab taotlust esitada jaoskonnakomisjonile telefoni teel reedel (15.10) ja laupäeval (16.10) kell 12-20 ning pühapäeval (17.10) kell 9-14, misjärel kodus hääletamise taotlus registreeritakse.

Pühapäeval pärast kell 14.00 enam kodus hääletamise avaldust esitada ei saa.

Kuni neljapäevani (14.10) võib esitada vabas vormis kirjaliku avalduse Häädemeeste vallasekretärile, kes toimetab avalduse valija elukohajärgse jaoskomisjoni kätte.

Kodus hääletamise taotluse info peab sisaldama:

1. valija nime;

2. valija isikukoodi;

3. valija aadressi;

4. valija sidevahendi numbri;

5. kodus hääletamise põhjust.

Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus.

Näiteks:

  • terviseseisund;
  • kõrge iga;
  • rasked teeolud;
  • transpordivõimaluste puudumine.

 

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget. Hääletamiseks on vajalik kehtiv isikut tõendav dokument, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel.

Hääletamiseks annab jaoskonnakomisjoni liige valijale hääletamissedeli ja valija elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja. Valija annab hääletamissedeli saamise kohta allkirja ja elektroonilises valijate nimekirjas tehakse tema hääletamise kohta märge.

 

Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb kodus hääletamiseks ette nähtud hääletamiskasti. Iga valija hääletab ise ja kedagi teist selleks volitada ei saa. Kui valija ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda tema palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.

Kodus hääletamist korraldavad kõik Häädemeeste valla jaoskonnakomisjonid. Reedest (15.10) kuni pühapäevani (17.10) saab kodus hääletamiseks taotluse esitada järgmistel telefoninumbritel:

 

Jaoskonnakomisjon nr 1, Häädemeeste vallamaja, Pargi tee 1, Uulu küla,

telefon +37254301270.

Jaoskonnakomisjon nr 2,  Külakeskus Tahku Tare, Tahkuranna küla,

telefon: +37254301271.

Jaoskonnakomisjon nr 3, Häädemeeste teenuskeskus, Pärnu mnt 13,Häädemeeste alevik,

telefon: +37254301272.

Jaoskonnakomisjon nr 4, Kabli seltsimaja, Kabli küla.

telefon: +37254301273.

Jaoskonnakomisjon nr 5, Massiaru raamatukogu, Massiaru küla, Häädemeeste vald

telefon: +37254301274

Jaoskonnakomisjon nr 6, Treimani rahvamaja, Treimani küla,

telefon: +37254301275