« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek- Uulu küla Paradiisi tee 5

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Uulu külas, Paradiisi tee 5 (84801:001:1534, 2045 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu poolt 19.12.2007. a otsusega nr 111 kehtestatud Nõmme esimene detailplaneeringust (DET-25139, AB Büroo OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 21.10.2021 kuni 31.10.2021 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/  Arvamused esitada hiljemalt 31.10.2021.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee.