« Tagasi

Energiakulude hüvitamine

 

Rahandusministeerium annab enda kodulehel teada, et energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud kaks eraldi meedet: elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine vähemkindlustatud leibkondadele.

Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile

Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena. Täpsem info: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine vähemkindlustatud peredele

Suhtelises vaesuses ehk vähemkindlustatud peredele elektri-, gaasi- ja kütte arvete osalisel tasumisel kompenseeritakse konkreetse energiaallika hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 673 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Suhtelise vaesuse piiri ja energiahinna hüvitise kalkulaatori leiab rahandusministeeriumi veebilehelt www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine

Suhtelises vaesuses peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Rahandusministeeriumi kodulehel antakse samuti teada, et hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel, täiendavalt tegeletakse taotluse menetlemiskeskkonna arendusega.

Taotlusi energiakulude hüvitamiseks Häädemeeste Vallavalitsus praegu vastu ei võta. Taotluste vastuvõtmise algusest anname täiendavalt teada Häädemeeste valla kodulehel ja muudes avalikes kanalites.