« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Reiu külas, Kadi tee 3 (84801:001:1548, 1702 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu poolt 28.09.2007. a otsusega nr 64 kehtestatud Kadi kinnistu detailplaneeringust (koostanud: Arvi Vainula Projektbüroo OÜ) nihutades ja suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 23.12.2021 kuni 03.01.2022 Häädemeeste vallamajas Uulu, Pargi tee 1 tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/  
Arvamused esitada hiljemalt  03.01.2022.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul haademeeste@haademeeste.ee.