« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus annab tasu eest kasutusse osa Häädemeeste vallale kuuluvast Pärnu mnt 36 kinnistust

(katastritunnus 21301:001:0200)

 

Osa Häädemeeste alevikus asuvast Pärnu mnt 36 kinnistust  antakse kasutusse ajavahemikuks 01.06.2022 kuni 31.08.2022.

Kasutusse antava kinnistu osa suurus on ca 872,05 m2. Kinnistul on olemas võimalus elektriliitumise kasutamiseks. Kinnistul asub prügikast. Tasu tarbitava elektrienergia eest ei sisaldu kinnistu kasutamise eest makstavas tasus.

Kasutusse võtjal tuleb oma tegevusi korraldades arvestada kehtivate õigusaktidega (korrakaitseseadus, alkoholiseadus, piirkonnas kehtivad heakorraeeskirjad jne).

Avaldus nimetatud kinnistu osa kasutusele võtmiseks esitada Häädemeeste Vallavalitsusele 29. maiks 2022 (esitamise viimane tähtaeg on 29.05.2022 kell 23.59) elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatuna Häädemeeste valla e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee.

Avalduses märkida kasutusse võtja korrektsed rekvisiidid ning kasutamise eest pakutav tasu. Tasu märgitakse ühe (1) summana eurodes kogu kasutusele võetava ajavahemiku eest.

Avaldusele lisab avaldaja plaanitud tegevuse või tegevuste kirjeldus(ed), mida soovib kasutusse võetaval alal korraldada.

Häädemeeste Vallavalitsus annab nimetatud ala kasutusse, arvestades avalduse esitaja pakutava tasu suurust kui ka avalduse esitaja plaanitud tegevuste sobivust antud piirkonda.

Osa Pärnu mnt 36 kinnistust antakse kasutusse juhul, kui kasutusse võtja tasub Häädemeeste Vallavalitsusele vara kasutusele andmise lepingu sõlmimise hetkeks kogu tema poolt pakutud tasu ning tagatisraha 400 eurot.  Tagatisraha 400 eurot tagastatakse kasutusele võtjale juhul, kui kasutusele võtja on pärast lepingu lõppemist 31.08.2022 kasutuses olnud ala korrastanud ning eemaldanud temale kuuluva vara hiljemalt 07.09.2022.

Küsimused kasutusse antava ala kohta esitada abivallavanem Ants Järvele (Järv) telefonil 5860 5785 või e-posti aadressile ants.jarv@haademeeste.ee.