« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 16.06.2022 istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 16. juunil 2022 algusega kell 16.00 Kabli Seltsimajas, Kabli küla 86002, Häädemeeste, 86002 Pärnu maakond.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

1. Vallavara omandamine (Haaviku tee)

2. Vallavara kasutusse andmisest keeldumine (Siimu tee)

3. Vallavara kasutusse andmisest keeldumine (Männituka tee)

4. Laadi külas Vesiroosi kinnistu detailplaneeringu algatamine

5. Meetmes „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 2022"

Häädemeeste valla taotlus(t)e omaosaluse tagamine

6. Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne

7. Häädemeeste valla 2021. aasta  konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

8. Volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

9. Pädevuse delegeerimine

10. Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise korra muutmine

11. Arvamuse andmine Nepste VII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

12. Arvamuse andmine Arumetsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta

13. Informatsioon