« Tagasi

Rannametsa-Tolkuse looduse õpperaja ja vaatetorni rekonstrueerimistööd

RMK külastustaristu rekonstrueerimine

„Rannametsa-Tolkuse looduse õpperaja ja vaatetorni rekonstrueerimistööd"

 

Rekonstrueeritakse Luitemaa looduskaitsealal asuv Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada ja vaatetorni eesmärgiga tagada elupaikade ja liikide säilimine ning nendega tutvumine võimalikult loodust kahjustamata.

Tööde tellija/toetuse saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus

Rekonstrueerimistööde teostaja: RMK-Invest OÜ

Omanikujärelevalve teostaja: E&A Ehitus ja Kaubandus OÜ

Valmimise tähtaeg: Aprill 2023a.

 

Projekti rahastab: Ühtekuuluvusfond, RMK