« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek- Posti tee 46, Reiu küla


Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Reiu külas, Posti tee 46 (84801:001:1012, 2129 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Tahkuranna Vallavolikogu poolt 06.08.2004. a kehtestatud Rae osaline Ponimetsa detailplaneeringust, koostatud AB Büroo OÜ poolt. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala tingimusi nihutades või suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 17.06.2022 kuni 27.06.2022 Häädemeeste vallamajas Pargi tee 1, Uulu küla tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/.

Arvamused esitada hiljemalt  27.06.2022.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee.