« Tagasi

Keskkonnaamet on algatanud Urissaare III liivakarjääri keskkonnaloa menetluse

Keskkonnaamet on algatanud Urissaare III liivakarjääri keskkonnaloa menetluse

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Grossi Puit (registrikood 10721396, aadress Jõe tee 10, Uulu küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, Eesti) Urissaare III liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 07. 06.2022 numbriga DM-120314-4).

Taotletav mäeeraldis paikneb Urissaare külas Häädemeeste vallas Pärnu maakonnas Urissaare liivamaardlal, eraomandis olevatel kinnistutel. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa (20,87 ha) koosneb kahest lahustükist. 17,77 ha suurune põhjapoolne lahustükk asub taotlejale kuuluvatel Lepiku (katastriüksuse tunnus 21302:002:0033) ja Helena (katastriüksuse tunnus 21302:002:0003) kinnistutel. 3,10 ha suurune lõunapoolne lahustükk asub taotlejale kuuluval Ristiku (katastriüksuse tunnus 21302:002:0170) kinnistul ning taotleja juhatuse liikmele Valdar Tamm'ele kuuluvatel Metsa (katastriüksuse tunnus 21302:002:0040) ja Alliksaar (katastriüksuse tunnus 21302:002:0007) kinnistutel.

Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (kaevandatav varu 511 tuh m³) ja ehituskruus (kaevandatav varu 8 tuh m³). Maavara kavandatav kasutusvaldkond on teede ehitus ja remont, üldehitustööd. Taotletav keskmine tootmismaht aastas on 35 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Pärast varu ammendamist plaanitakse ala metsastada.

Keskkonnaloa nr KL-516165 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-120314 ja dokumentide nr DM-120314 all.