« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek- Kabli küla Merelaane tee 1

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Kabli külas, Merelaane tee 1 // Lagle (21303:002:0457, 2135 m², elamumaa 100%) kinnistul lähtudes Häädemeeste Vallavolikogu poolt 16.05.2005 otsusega nr 68 kehtestatud Meretee kinnistu detailplaneeringust, koostatud AB Büroo OÜ poolt. Projekteerimistingimustega täpsustatakse hoonestusala tingimusi nihutades või suurendades lubatud hoonestusala kuni 10 % ulatuses võrreldes detailplaneeringu kohase lahendusega.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 13.07.2022 kuni 22.07.2022 Häädemeeste vallamajas Pargi tee 1, Uulu küla tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/.

Arvamused esitada hiljemalt  22.07.2022.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee.