« Tagasi

PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetus

 

7. septembril avaneb taotluste vastuvõtt PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvooru. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit ja vooru eelarve on 17 miljonit eurot.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetust kuni 150 000 eurot saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks.Investeeringuobjekt peab asuma maapiirkonnas, millena Pärnumaal ei käsitleta üksnes enne 2018. aasta haldusreformi kehtinud Pärnu linna territooriumi.

Toetust saavad taotleda kuni 9 töötajaga vähemalt 2 aastat tegutsenud mikroettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Kõige värskem info PRIA toetuse kohta puudutab ehitiste parendamisega seotud muudatusi, mis avardavad ettevõtjate jaoks toetuse kasutamise võimalusi:

- lisaks hoonete parendamisele saab edaspidi taotleda toetust ka rajatiste parendamiseks

- hoonete ja rajatiste parendamiseks kasutatav maksimaalne toetussumma suureneb 30 000 euroni

Lisainfot hiljutiste muudatuste kohta saab täpsemalt lugeda siit: määruse muutmise eelnõu.

Põhjalik info taotlusvooru kohta on koondatud Pärnumaa Arenduskeskuse kodulehele https://parnukobar.ee/uudised/pria-maaelu-mitmekesistamise-investeeringutoetus/, kuid PRIA palub toetustaotluse täitmisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele punktidele:

  • Hinnapakkumused - Kuna meetme määruse järgi ei ole abikõlblikud kasutatud masina, seadme ja muu vajaliku sisseseade ostmise kulud, siis võimalusel küsige hinnapakkumisi koos viitega, et tegemist on uue masina, seadme või muu vajaliku sisseseadega. Kui see viide on pakkumusele lisamata, palutakse info lisada taotlusel hinnapakkumuse kommentaari.
  • Lisainfo mittestatsionaarse masina, seadme ja muu vajaliku sisseseade tegevuskoha kohta - väljal „Kuidas on investeering seotud maapiirkonnaga?" tuleb kirjeldada, kuhu täpsemalt investeering tehakse ja kuidas on investeering seotud ettevõtja tegevuskohaga. Tegevuskohaks määruse mõistes on ettevõtja püsiva ja kestva majandus- või kutsetegevuse koht.  

 

Lisainfo:https://www.pria.ee/toetused/maapiirkonnas-majandustegevuse-mitmekesistamise-investeeringutoetus-2022   

ja https://parnukobar.ee/uudised/pria-maaelu-mitmekesistamise-investeeringutoetus/

Täpsustavate küsimuste korral aitavad teid jätkuvalt PRIA spetsialistid: telefonil 737 7678 või meili teel info@pria.ee.