« Tagasi

Võiste Sadama tänava miljööväärtuse suurendamine

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi poolt rahastatud projekt „Võiste Sadama tänava miljööväärtuse suurendamine" on tänaseks valmis.

Tööde teostamiseks ja rahastustaotluse koostamiseks valmis OÜ Hüüp poolt kujundusprojekt, mille eesmärgiks oli suurendada kaluriküla miljööd, teadvustada piirkonnas viibijale mere lähedust ning

kinnistuomanikele suuniste andmine oma hoonete ja rajatiste viimistlemisel ning haljastuse valikul.

Rahastatud projekti eesmärk oli haljastusvõtetega muuta Võiste peatänav (Sadama tänav) mitmekesisemaks, lisades detaile nagu kiviaia jupid, erinevad madalakasuvulised puud ja põõsad ning mänguväljakud ja puhkekohad.  Võiste on mereäärne alevik, kus tegutseb sadam ja kalurkond, kuid kus merelähedust igapäevaselt ei pruugi märgata. Projekti eesmärk ongi merelähedust rõhutada nii, et iga alevikus viibija, kohalik, turist, läbisõitja teadvustaks rannaküla olemasolu.

Tegevuste käigus rajati piki Sadama tn ääres kulgevat kergteed kiviaiad, mitte kogu tänava ulatuses, vaid jupikaupa, paigaldati istepingid ja prügikastid ning tänava äärde mõned puude rühmad. Sadama tn ja Ringi tn vahele, sadama lähistele loodi puhkekoht paadikujulise mänguväljaku ja piknikupinkidega ning rannataimestikku kasutav haljastus.

Projekti elluviimise käigus tekkisid mõned tagasilöögid kuid ka need said kõrvaldatud. Tegijate meeli jääb aga mõru maik kuna Serbia kuuskede istutusalalt Allika tn 1 kinnistult  varastati üks Serbia kuuse istik.  Tänaseks on kuuskede istutusala muutunud ja saanud endale uue koha Sadama tn ja Ringi tn vahelisel alal. Loodame, et rohkem probleeme ei tule ja võistekad ning Võistet külastavad inimesed võtavad Sadama tänava uuenduse hästi vastu.

Projekti kogumaksumus 110 685.- eurot

Toetus                               58 017.60

Omafinantseering             52 685.- eurot.

Kindlasti kerkib või on kerkinud küsimus, mis kasu toob meile Võiste Sadama tänava miljöö väärtuse suurendamine?

Antud projektiga on kohalik omavalitsus suurendanud ühe oma aleviku (kaluriküla) miljööväärtust, teadvustades piirkonnas viibijaile rannaküla olemasolu ja mere lähedust.

Kohalikud elanikud on saanud mitmekesisema ilmega peatänava, mis ehk inspireerib ja innustab ka oma eraaedade/hoonete välimusele rohkem rõhku panema.

Külastajatele on loodud puhkekoht, mis paadikujulise mängulaevaga teadvustab mere lähedust ning  annab kohalikele lastele ja noortele võimaluse viibida rohkem aktiivses tegevuses õues.

Toetavam ja  atraktiivsem keskkond on loodud ka kohalikule kalurkonnale.