« Tagasi

Häädemeeste Vallavalitsus ootab pakkumusi Kabli lasteaia uue hoone ehitamiseks

Hanke eesmärgiks on rajada Häädemeeste valda, Kabli külla, Lasteaia tee 4, kinnistule amortiseerinud ja lammutamisele kuuluva lasteaia hoone ja tööõpetusmaja asemele kaasaegne energiatõhus kahe rühmaga lasteaia hoone.

Tööd hõlmavad:

1) kinnistul asuva lasteaia hoone, tööõpetusmaja ja abihoone lammutusprojekti koostamist;

2) lammutusprojekti järgseid lammutustöid ja lammutusjäätmete utiliseerimist v.a. keskküte katel ja õlimahutid, mis jäävad valla omandisse;

3) uue hoone põhiprojekti koostamist koos tööjooniste koostamisega k.a. köögilahendus ;

4) sisustus- ja sisekujundusprojekti koostamist k.a. köögilahendus;

5) ehitustööde teostamist koos kohtkindla sisustuse tarnimisega ja õueala välja ehitamist koos hoonele vajalike tehnovõrkudega s.h maaküttesüsteem.

Hange on leitav riigihangete registrist. Viide hankele asub SIIN.