« Tagasi

Häädemeeste Vallavolikogu 15.09.2022 istung

Häädemeeste Vallavolikogu istung toimub 15. septembril 2022 algusega kell 16.00 Uulu Põhikoolis aadressil Soometsa tee 3, Uulu küla, Häädemeeste vald, 86502 Pärnumaa.

 

Kinnitamiseks esitatakse alljärgnev päevakord:

  1. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
  2. Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise kord
  3. Häädemeeste valla aleviku- ja külavanema statuut
  4. Häädemeeste Vallavalitsuse struktuuri  ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
  5. Loa andmine hangete korraldamiseks
  6. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Metsapoole koolipark)
  7. Laadi külas Vesiroosi kinnistu detailplaneeringu algatamine
  8. Informatsioon