« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Häädemeeste Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Laadi külas, Punga tee 8 (katastritunnus 84801:001:1149, sihtotstarve 100 % elamumaa)  kinnistul lähtudes kehtestatud Mäeotsa kinnistu detailplaneeringust. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga ette nähtud arhitektuurseid tingimusi katusekalde osas.

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 10.11.2022 kuni 20.11.2022 Häädemeeste vallamajas Pargi tee 1, Uulu küla tööaegadel ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee/.

Arvamused esitada hiljemalt  20.11.2022.

Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile haademeeste@haademeeste.ee.